Xu hướng Influencer Marketing

 

Dịch vụ Livestream – Nhà cung cấp
dịch vụ Kol – Livestream – Quảng Cáo Cho Doanh Nghiệp

 

Booking KOLs/Influencer

Livestream

Review sản phẩm

Chạy Quảng Cáo LiveStream

KOLs/Influencer

Đội Ngũ Nhân Sự

 

Lê Thu

Quản Lý Mẫu

influencer viet nam

 

Hana

Kols

influencer marketing

 

Anna

Kols